Achiziții publice

Comuna Năpradea

Specificatii tehnice – Modernizare si dotare gradinita

Invitatie de participare – pentru furnizare bunuri in cadrul proiectului ,,MODERNIZARE St DOTARE GRADINITA, LOC. NA9MDEA, JuD. SALAJ”

Invitatie de participare –”ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. CHEUD, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ” 

Anunt achizitie ”ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. CHEUD, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ”

Anunț- Achiziție directă – în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiectiv: “ACHIZITIE SISTEM SUPRAVEGHERE PERIMETRALA PENTRU COMUNA NĂPRADEA ȘI SATELE ADIACENTE: CHEUD, TRANIȘ VADURELE ȘI SOMEȘ GURUSLAU”

Anunț licitație Nr. 967/6.03.2018

Anunț de participare Nr. 969/6.03.2018

Anunț privind închirierea prin atribuire directă a suprafețelor de pășuni

Invitație de participare pentru achiziția de servicii de proiectare a iluminatului public

INVITATIE DE PARTICIPARE Pentru achizitia de executie lucrari aferente proiectului ,,MODERINIZARE ULITE IN LOCALITATEA CHEUD, COMUNA NAPRADEA, JUDETUL SALAJ”

Modele formulare

Propunere clauze contractuale

Regulament privind acordare de finanțări nerabursabile din bugetul local

Anexa 1 Caiet de sarcini

Anexa 2 PT – Liste de cantitati

Anexa 2 PT – Parti desenate

Anexa 2 PT – Parti scrise

Anexa 3 Autorizatie de construire

Anexa 4 Modele formulare

Anexa 5 Propunere contract lucrari

Anunt de participare Nr. 5459/28.10.2020

Hotararea nr. 7 din 28.01.2021

Hotararea nr. 8 din 28.01.2021

Anunt licitatie nr. 806 – concesionare teren Somes-Guruslau