Dispozitia nr. 1 privind convocarea C L NAPRADEA in sedinta de indata

Dispozitia nr. 2 din 12.01.2022 privind constituirea comisiei de licitatie pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis a unor loturi zootehnice lot 1 – 4,64 ha si lot 2 – 1,16

Dispozitia nr. 3 din 14 ianuarie privnd modificarea pozitiei 9 din Anexa la Dispozitia nr. 173/31.12.2021 pt modificarea salariului asistentilor personali.

Dispozitia nr. 4 din 25.01.2022 privind convocarea (lonsiliului local NAPRADEA in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 5 din 27.02.2022 pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi

Dispozitia nr. 6 din 27.01.2022 privind acordarea ajutorului social pentru familia lui Rezmives Cristina Alina

Dispozitia nr. 7 din 31.01.2022 privind stabilirea salariului d-nei Pintea Bianca Daniela, inspector grad profesional treapta II

Dispozitia nr. 8 din 31.01.2022 privind stabilirea salariului d-nului Farcas Dorin, inspector grad profesional treapta II

Dispozitia nr. 9 din 31.01.2022 privind stabilirea salariului d-nei Blidar Adriana, inspector grad profesional treapta II

Dispozitia nr. 10 din 31.01.2022 privind stabilirea salariului d-nei Tibil Marilena, inspector clasa I grad profesional principal gradatia 3

Dispozitia nr. 11 din 31.01.2022 privind stabilirea salariului d-nei Fodor Delia Silvia , inspector clasa I grad profesional principal gradatia 5

Dispozitia nr. 12 din 31.01.2022 privind stabilirea salariului d-nului Romocea Traian Vasile , inspector clasa I grad profesional principal gradatia 3

Dispozitia nr. 13 din 31.01.2022 privind modificarea cuantumului indemnizatiei in schimbul asistentului personal , pentru

Dispozitia nr. 14 din 31.01.2022 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-nului Mercea Traian

Dispozitia nr. 15 din 07.02.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Dispozitia nr. 17 din 15.02.2022 privind modificarea componentei comisiei comunale pentru rencensamantul populatiei si locuintelor din comuna Napradea, judetul Salaj, in anul 2021

Dispozitia nr. 18 din 22.02.2022 privind convocarea Consiliului local NAPRADEA in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 19 din 23.02.2022 privind acordarea ajutorului social pentru familia lui Rezmives Alina

Dispozitia nr. 20 din 23.02.2022 privind acordarea ajutorului social pentru familia lui Botis Diana

Dispozitia nr. 21 din 23.02.2022 privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia lui Farcas Felician

Dispozitia nr. 22 din 23.02.2022 privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Herte Reghina

Dispozitia nr. 23 din 23.02.2022 privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Rus Traian

Dispozitia nr. 24 din 23.02.2022 pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru Botis Diana

Dispozitia nr. 25 din 28.02.2022 privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia lui Porumb Gyongyi Ilona

Dispozitia nr. 26 din 28.02.2022 privind suspendarea platii ajutorului social pentru Rezmives Floare

Dispozitia nr. 27 din 28.02.2022 privind modificarea alocatiei de sustinere pentru familia lui Rezmives Mirel

Dispozitia nr. 28 din 28.02.2022 privind modificarea alocatiei de sustinere pentru familia lui Silaghi Sorina

Dispozitia nr. 29 din 10.03.2022 privind constituirea comisiei de analizare a cererilor de acces in vederea stabilirii

Dispozitia nr. 30 din 14.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Dispozitia nr. 31 din 14.03.2022 pentru constituirea Comisiei de evaluare a performanlelor profesionale individuale ale Secretarului

Dispozitia nr. 32 din 17.03.2022 privind convocarea Consiliului local NAPRADEA in sedinta

Dispozitia nr. 33 din 24.03.2022 privind convocarea Consiliului local NAPRADEA in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 34 din 29.03.2022 privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav, Matias Samson

Dispozitia nr. 35 din 29.03.2022 privind incetarea ajutorului social pentru Porumb Gyongyi Ilona

Dispozitia nr. 36 din 29.03.2022 privind reluarea si modificarea cuantumului ajutorului social si a nr. de membrii pt. fam. Lui Farcas Felician

Dispozitia nr. 37 din 29.03.2022 privind reluarea si modificarea ajutorului social pt. Rezmives Floare

Dispozitia nr. 38 din 30.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social si a nr.de ore

Dispozitia nr. 39 din 31.03.2022 privind modificarea cuantumului alocatiei de sustinere pentru familiile benefiare

Dispozitia nr. 1 din 8.01.2021 privind trecerea la gradatia 4 a d-nei Silaghi Mirela Gheorghina-Lidia avand functia guard

Dispozitia nr. 2 din 08.01.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 3 din 21.01.2021 privind modificarea listei destinatarilor finali prevazuti de O.U.G. nr. 133 din 2020

Dispozitia nr. 4 din 21.01.2021 privind constituirea comisiei de examinare si de solutionare a constestatiilor pentru ocuparea postului de asistent social pe perioada nedetereminata cu norma de 4 ore pe zi

Dispozitia nr. 5 din 22.01.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 8 din 29.01.2021 privind modificarea cuantumului indemnizatiei in schimbul asistentului personal, pentru persoanele cu handicap grav

Dispozitia nr. 9 din 29.01.2021 privind modificarea salariului asistentilor personali, angajati la primaria comunei Naprade

Dispozitia nr. 17 din 01.02.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nei Serban Simona camelia asistent personal pentru persoana cu handicap grav Lingurar Maria

Dispozitia nr. 19 din 19.02.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 20 din 23.02.2021 privind acoradrea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-nei Bara Voichita din localitatea Somes-Guruslau, nr. 148

Dispozitia nr. 22 din 26.02.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nei Dragan Ioana Mariana asistent personal pentru persoana cu handicap grav Dragan Cornelia

Dispozitia nr. 27 din 26.02.2021 privind delegarea exercitarii unor atributii de autoritate publica pentru doamna Pop Eugenia viceprimarul comunie Napradea, judetul Salaj

Dispozitia nr. 28 din 10.03.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, LOC. NAPRADEA, JUDETUL SALAJ

Dispozitia nr. 29 din 10.03.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectul de investitii MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA SOMES-GURUSLAU, JUDETUL SALAJ

Dispozitia nr. 30 din 10.03.2021 privind constituirea comisiei de licitatie pentru concesionare prin licitatie publica a unei suprafete de 514,00 mp teren aferent PIAV Somes-Guruslau

Dispozitia nr. 31 din 15.03.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nului Rus Ioan asistent personal pentru persoana cu handicap grav Rus Maria

Dispozitia nr. 32 din 15.03.2021 privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin

Dispozitia nr. 33 din 23.03.2021 privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav, Feder Anica din localitatea Napradea, nr. 331

Dispozitia nr. 34 din 23.03.2021 privind angajarea pe perioada nedeterminata a d-nului Feder Traian Dorin, in calitate de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Feder Anica

Dispozitia nr. 35 din 23.03.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 36 din 30.03.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Napradea

Dispozitia nr. 44 din 31.03.2021 privind acordarea gradatiei corespunzatoare a transei de vechime in munca a d-nei Birta Rujica Rodica – asistent personal

Dispozitia nr. 45 din 05.04.2021 privind reactualizarea comisiei pentru probleme de aparare

Dispozitia nr. 46 din 16.03.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 52 din 28.04.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nei Ciurte Maria asistent personal

Dispozitia nr. 54 din 28.04.2021 privind angajarea pe perioada nedeterminata a d-nei Borbiu Rodica, in calitate de asistent personal

Dispozitia nr. 55 din 28.04.2021 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-nei Silaghi Aurelia din loc.Somes-Guruslau, nr. 226

Dispozitia nr. 56 din 04.05.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nului Feder Traian Dorin – asistent personal

Dispozitia nr. 57 din 05.05.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, in vederea atribuirii contractului de lucrari aferente investitiei “INFIINTARE CASA DE CEREMONII FUNERARE IN LOC. SOMES-GURUSLAU, COM. NAPRADEA, JUDETUL SALAJ”, prin “achizitie directa”

Dispozitia nr. 58 din 05.05.2021 privind modificarea componentei Comitetului local pentru situatii de urgenta

Dispozitia nr. 59 din 14.05.2021 privind privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA NAPRADEA, SATELE NAPRADEA SI CHEUD, JUDETUL SALAJ” 

Dispozitia nr. 60 din 19.05.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 61 din 25.05.2021 privind constituirea comisiei de examinare pentru ocuparea posturilor de muncitor

Dispozitia nr. 62 din 25.05.2021 privind constituirea comisiei de examinare si solutionare a contestatiilor pentru postul de ingrijotor la domiciliu

Dispozitia nr. 63 din 28.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabila cu monitorizarea situatiilor de pantouflage la nivelul UAT comuna Napradea

Dispozitia nr. 70 din 31.05.2021 privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav, Bara Voichita din loc. Somes-Guruslau, nr. 148

Dispozitia nr. 71 din 31.05.2021 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-nei Feder Emilia, loc. Napradea nr. 228

Dispozitia nr. 72 din 31.05.2021 privind angajarea pe perioada nedeterminata a d-nului Cosprundan Ionel Vasile in calitate de asistent personal

Dispozitia nr. 73 din 31.05.2021 privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca d-nei Rezmives Liliana – asistent personal

Dispozitia nr. 74 din 11.06.2021 privind constituirea Centrului Operativ cu Activitate Temporara pentru Situatii de Urgenta 

Dispozitia nr. 75 din 17.06.2021 privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Silaghi Aurelia, loc. Somes-Guruslau, nr. 226

Dispozitia nr. 76 din 17.06.2021 privind avordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-nului Botis Ioan, loc. Tranis, nr. 157

Dispozitia nr. 81 din 23.06.2021 privind convocarea Consiliului Local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 85 din 30.06.2021 privind acordarea gradatiei transei de vechime pt. Crospundan Ionel Vasile

Dispozitia nr. 92 din 30.06.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 94 din 23.07.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 98 din 30.06.2021 privind acordarea indemnizatiei pt pers cu handicap Rac Floare

Dispozitia nr. 103 din 03.08.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nei Berchi Anamaria

Dispozitia nr. 105 din 05.08.2021 privind constituirea comisiei de examinare pt promovarea in grad a d-nului Pop Vasile

Dispozitia nr. 106 din 19.08.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 110 din 25.08.2021 privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca d-nului Oprea Tanase

Dispozitia nr. 113 din 03.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Dispozitia nr. 114 din 03.09.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nei Donciu Anisoara Tatiana

Dispozitia nr. 116 din 08.09.2021 privind constituirea comisiei de licitatie publica pentru concesionare teren in suprafata de 400 mp

Dispozitia nr. 117 din 13.09.2021 privind constituirea comisiei de licitatie cu strigare pentru vanzarea  unor  bunuri mobile

Dispozitia nr. 118 din 24.09.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 119 din 30.09.2021 privind desemnarea domnului Becea Bogdan Cristian pers. responsabila cu activ. de exploatare de agregate minerale

Dispozitia nr. 131 din 08.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Dispozitia nr. 133 din 11.10.2021 privind organizarea examenului de promovare in grad profesional a d-nei Fodor Delia

Dispozitia nr. 134 din 11.10.2021 privind promovarea in grad profesional a d-nei Borbiu Laura Monica

Dispozitia nr. 135 din 11.10.2021 privind organizarea examenului de promovare in grad profesional pe d-nei Tibil Marilena

Dispozitia nr. 136 din 11.10.2021 privind organizarea examenului de promovare in grad profesional a d-nului Romocea Traian Vasile

Dispozitia nr.137 din 11.10.2021 privind stabilirea salariului d-nului Pop Vasile-bibliotecar

Dispozitia nr. 138 din 15.10.2021 privind incetarae contractului de munca a d-nei Barbur Violeta

Dispozitia nr. 139 din 21.10.2021 privind convocarea Consiliului local napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 141 din 29.10.2021 privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Merce Traian, loc. Vadurele nr. 74

Dispozitia nr. 143 din 29.10.2021 privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Feder Emilia, Napradea, nr. 228

Dispozitia nr. 144 din 05.11 2021 privind numirea d-nei Cret Maria – curator special

Dispozitia nr. 145 din 09.11.2021 privind constituirea comisiei pentru inventarierea bunurilor din patrimoniul primariei pe anul 2021

Dispozitia nr. 146 din 09.11.2021 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-nului Rus Traian

Dispozitia nr. 147 din 09.11.2021 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-nului Merce Gheorghe

Dispozitia nr. 148 din 09.11.2021 privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-nei Muresan Cristina, Tranis nr. 103

Dispozitia nr. 149 din 12.11.2021 privind incetarea indemnizatiei pt persoana cu handicap grav Pop Maria

Dispozitia nr. 150 din 12.11.2021 privind angajarea pe perioada determinata a d-nului Pop Cosmin – asistent personal