Dispozitia nr. 1 din 8.01.2021 privind trecerea la gradatia 4 a d-nei Silaghi Mirela Gheorghina-Lidia avand functia guard

Dispozitia nr. 2 din 08.01.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 3 din 21.01.2021 privind modificarea listei destinatarilor finali prevazuti de O.U.G. nr. 133 din 2020

Dispozitia nr. 4 din 21.01.2021 privind constituirea comisiei de examinare si de solutionare a constestatiilor pentru ocuparea postului de asistent social pe perioada nedetereminata cu norma de 4 ore pe zi

Dispozitia nr. 5 din 22.01.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 8 din 29.01.2021 privind modificarea cuantumului indemnizatiei in schimbul asistentului personal, pentru persoanele cu handicap grav

Dispozitia nr. 9 din 29.01.2021 privind modificarea salariului asistentilor personali, angajati la primaria comunei Naprade

Dispozitia nr. 17 din 01.02.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nei Serban Simona camelia asistent personal pentru persoana cu handicap grav Lingurar Maria

Dispozitia nr. 19 din 19.02.2021 privind convocarea Consiliului local Napradea in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 20 din 23.02.2021 privind acoradrea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav d-nei Bara Voichita din localitatea Somes-Guruslau, nr. 148

Dispozitia nr. 22 din 26.02.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nei Dragan Ioana Mariana asistent personal pentru persoana cu handicap grav Dragan Cornelia

Dispozitia nr. 27 din 26.02.2021 privind delegarea exercitarii unor atributii de autoritate publica pentru doamna Pop Eugenia viceprimarul comunie Napradea, judetul Salaj

Dispozitia nr. 28 din 10.03.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, LOC. NAPRADEA, JUDETUL SALAJ

Dispozitia nr. 29 din 10.03.2021 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectul de investitii MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA SOMES-GURUSLAU, JUDETUL SALAJ

Dispozitia nr. 30 din 10.03.2021 privind constituirea comisiei de licitatie pentru concesionare prin licitatie publica a unei suprafete de 514,00 mp teren aferent PIAV Somes-Guruslau

Dispozitia nr. 31 din 15.03.2021 privind incetarea contractului de munca a d-nului Rus Ioan asistent personal pentru persoana cu handicap grav Rus Maria

Dispozitia nr. 32 din 15.03.2021 privind actualizarea componentei Unitatii Locale de Sprijin

Dispozitia nr. 33 din 23.03.2021 privind incetarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav, Feder Anica din localitatea Napradea, nr. 331

Dispozitia nr. 34 din 23.03.2021 privind angajarea pe perioada nedeterminata a d-nului Feder Traian Dorin, in calitate de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Feder Anica