Hotărâri Consilu Local

Hotararea nr. 1 din 07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiuni de dezvoltare.

Hotararea nr. 2 din 14.01.2021 privind aprobarea modificirilor tehnice si financiare aferente investitiei ,,MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, LOC NAPRADEA, JUD SALAJ”.

Hotararea nr. 3 din 14.01.2021 pentru completarea Listei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Napradea.

Hotararea nr. 4 din 14.01.2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anului 2020 al comunei  pe anul 2021 pentru unele cheltuieli de capital.

Hotararea nr. 5 din 28.01.2021  privind aprobarea Planului de actiune sau lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021.

Hotararea nr. 6 din 28.01.2021 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care persoanele condamnate, precum si contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre o instanta de judecata.

Hotararea nr. 7 din 28.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor ce apar(in domeniului public si privat al Comunei Napradea.

Hotararea nr. 8 din 28.01.2021 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului aflat in domeniul public al Comunei Napradea.

Hotararea nr. 9 din 28.01.2021 privind cuprinderea in domeniul privat al comunei a unor suprafete de teren situate in fostele curti ale CAP.

Hotararea nr. 10 din 28.01.2021 privind alegerea  presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie si aprilie 2021.

Hotararea nr. 11 din 26.02.2021 privind inregistrarea Primariei Comunei Napradea in sistemul Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP)

Hotararea nr. 12 din 26.02.2021 privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie pentru proiectul cu titlul“ MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, LOC. NAPRADEA, JUD. SALAJ“.

Hotararea nr. 13 din 26.02.2021 privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare aferente investitiei “MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOC. SOMES GURUSLAU, JUD. SALAJ“.

Hotararea nr. 14 din 26.02.2021 privind aprobarea valorii de investitie si aprobarea scrisorii de garantare pentru proiectul “ INFIINTARE CASA DE CEREMONII FUNERARE IN LOC. CHEUD, COM. NAPRADEA, JUD. SALAJ“.

Hotararea nr. 15 din data de 26.02.2021 pentru aprobarea Regulamentul privind stabilirea conditiilor de majorare a impozitului pentru cladirile, terenurile ‎neingrijite si terenurile agricole nelucrate.

Hotararea nr. 16 din data 26.02.2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anului 2020 al Comunei Napradea pe anul 2021 pentru unele cheltuieli de capital.

Hotararea nr. 17 din 26.02.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul Comunei Napradea, judetul Salaj.